inicjatywy

INSTYTUT ROZWOJU I PROFILAKTYKI

Inicjatywy

Od kilku lat na poziomie lokalnym i ogólnopolskim tworzymy przestrzeń oraz włączamy się w dialog dotyczący problemów młodych ludzi. Jako praktycy i eksperci jesteśmy zapraszani na spotkania i konsultacje o charakterze centralnym. Zostaliśmy powołani jako członkowie m.in. grupy roboczej ds. zdrowia psychicznego przy Radzie Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej.Konferencje

INSTYTUT ROZWOJU I PROFILAKTYKI

...
Konferencja „Profilaktyka połączeń”

13 Cze 2022

w Warszawie została zorganizowana przez FWNG ogólnopolska…

WIĘCEJ
...
Konferencja „Profilaktyka połączeń”

11 Sty 2023

w Opolu we współpracy z Opolskim Kuratorem Oświaty pod honorowym…

WIĘCEJ