profilaktyka polaczen

KONFERENCJA

„Profilaktyka połączeń”

13 Cze 2022

Jednym ze sposobów realizacji celów think-tanku jest organizowanie konferencji. Taka właśnie konferencja odbyła się 13 czerwca 2022 r. w Warszawie pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Spotkanie nt. zdrowia psychicznego oraz jego profilaktyki odbywało się dla 4500 osób jednocześnie (stacjonarnie i zdalnie).

Celem konferencji „Profilaktyka połączeń” było: podsumowanie prac i badań nt. wpływu pandemii na kondycję psychiczną młodzieży oraz określenie nowych kierunków, jakie należy obrać, by wspomóc działania profilaktyczne.

Jednym z wniosków wysnutych ze spotkania jest konieczność włączenia się rodziców w konstruowanie programów wychowawczo-profilaktycznych. Stwierdzono także konieczność zadbania rodziców, nauczycieli, wychowawców i pedagogów o własny dobrostan psychiczny. Rozmawiano także na temat szans i zagrożeń związanych z aktywnością młodych ludzi w sieci.

Więcej informacji na temat tej konferencji można znaleźć na stronie internetowej wydarzenia