INSTYTUT ROZWOJU I PROFILAKTYKI

to Think Tank, który powstał z troski o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.
Fundacja „Wypłyń na Głębię”, Fundacja Sileo oraz Fundacja Rozwoju Młodego Pokolenia podjęły współpracę, by zbudować przestrzeń dla tych, którzy zaangażowani są w ochronę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

O projekcie

Aby działania mogły przynosić odpowiednie efekty, należy łączyć zasoby ludzkie, dysponować odpowiednią wiedzą i jednocześnie korzystać z wiedzy i doświadczeń innych. Dlatego w ramach projektu stworzymy innowacyjną platformę informacyjną zbierającą szeroko pojęte dane dotyczące wsparcia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Porozmawiamy ze specjalistami z zakresu zdrowia psychicznego, z różnych miejsc, aby poznać i przeanalizować wzajemne więzi i możliwości współpracy w zakresie pomocy młodym ludziom. Na podstawie analizy aktualnej sytuacji oraz korzystając z wyników badań uporządkujemy dostępną wiedzę tak, by móc skuteczniej wpierać zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.

NASZE CELE:

  • wsparcie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży poprzez analizę wzajemnych powiązań podmiotów realizujących zadania z tego zakresu;
  • budowa platformy informacyjnej, która w przejrzysty sposób zobrazuje systemy wsparcia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży;
  • promocja platformy, która może ułatwić współpracę i wzmocnić działania.

W tak ważnym temacie niezbędna jest współpraca wielu osób i środowisk, dlatego zapraszamy Państwa do podejmowania wspólnych działań.

NASZA MISJA:

Łączymy i wspieramy tych, którym zależy
na zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży.

NASZE WARTOŚCI:


Człowiek i rodzina

Miłość i szacunek

Odpowiedzialność

Zdrowie

Współpraca

Chcemy, aby młodzi ludzie mieli marzenia i odważnie je realizowali. Kształtowali zdrowe relacje, rozwijali poczucie odpowiedzialności i sprawczości, a w trudnych sytuacjach potrafili rozwiązywać problemy i mieli odwagę prosić o pomoc.

Wspólnie pomóżmy młodym ludziom osiągać wielkie rzeczy.
Zadbajmy o ich zdrowie psychiczne!