W ramach Think Tanku „Instytut Rozwoju i Profilaktyki” podejmujemy się zebrania danych o systemach wsparcia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz o podmiotach realizujących to zadanie, a także powiązaniach między nimi. Są to głównie działania o charakterze badawczym i analitycznym.

Po zgromadzeniu danych skonstruujemy specjalną platformę wymiany informacji. Nasze kolejne działania pozwolą określić miejsca oraz rodzaj wsparcia zdrowia psychicznego młodych osób.

Działamy w pięciu głównych kierunkach:

1. Analiza dokumentacji dotykającej problematyki zdrowia psychicznego młodych osób:

 • akty prawne (ustawy, rozporządzenia),

 • wyniki badań nad zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży i/lub podejmowaniem zachowań ryzykownych,
 • literatura (np. wnioski z badań, rekomendacje).

2. Analiza sytuacji – mapowanie, czyli uporządkowanie i graficzne przedstawienie systemów oraz podmiotów realizujących działania na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Będą to podmioty działające:

 • na szczeblu państwowym: ministerstwa oraz podmioty im podległe,
 • na szczeblu lokalnym: jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty im podległe,
 • w obszarze społecznym: organizacje pozarządowe,
 • w świecie nauki: podmioty badawcze/uczelnie.

Zebrane podczas badań dane zostaną użyte do wyłonienia konkretnych podmiotów, z którymi przeprowadzimy rozmowy (patrz: punkt 3. Badania społeczne).

3. Badania społeczne

Badania społeczne odbędą się poprzez przeprowadzenie wywiadów z przedstawicielami m.in.: instytucji państwowych (np. odpowiednich ministerstw), organizacji pozarządowych, JST, a także z naukowcami badającymi temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Podmioty do przeprowadzenia szczegółowych wywiadów wybierzemy na podstawie wcześniejszej analizy ustaw i sytuacji (patrz: punkt 1. i 2.). Interesujące nas podmioty powinny mieć w zakresie obowiązków ochronę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, co pozwoli nam poznać opinie doświadczonych osób.

Na tym etapie będziemy zbierać informacje o tym, do czego są zobowiązane/powołane, jakie podejmują działania i z kim współpracują. Ta wiedza pozwoli nam stworzyć mapę przedstawiającą powiązania oraz zależności między różnymi miejscami.

4. Nawiązywanie porozumień o współpracy ze wspomnianymi wcześniej podmiotami/osobami, którym zależy na zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży

5. Budowa platformy wymiany informacji, na której znajdą się zmapowane (uporządkowane):

 • podstawy prawne działań,
 • systemy,
 • badania,
 • poszczególne podmioty odpowiedzialne za funkcjonowanie w systemach oraz za prowadzenie działań,
 • konkretne działania.