KONFERENCJA

„Profilaktyka połączeń”

11 Sty 2023

Druga ważna konferencja odbyła się 11 stycznia 2023 r. w Opolu pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Opolskiego Pana Andrzeja Buły oraz we współpracy z Opolskim Kuratorem Oświaty. W tym wydarzeniu w formie stacjonarnej i zdalnej wzięło udział 2500 osób (głównie dyrektorów, nauczycieli, pedagogów, psychologów, specjalistów i rodziców).

Konferencja była podzielona na dwa etapy. Najpierw odbyły się prelekcje oraz panel dyskusyjny. Podjęto m.in. tematy: czynników chroniących zdrowie psychiczne takich jak budowanie poczucia własnej wartości, stawianie granic w relacjach. Następnie miały miejsce warsztaty, podczas których w czterech grupach roboczych pracowali: dyrektorzy, nauczyciele i rodzice. Uczestnicy szukali odpowiedzi na pytanie: Jakie trudności/potrzeby/problemy dostrzegasz w kontekście profilaktyki problemów w obszarze zdrowia psychicznego?

Według Aleksandry Lewandowskiej, konsultantki krajowej psychiatrii dzieci i młodzieży, „po pandemii do systemu ochrony zdrowia dołączyło dwa razy więcej pacjentów dziecięcych, czyli do 13 roku życia, oraz o 63% więcej pacjentów młodzieżowych”.

Te liczby przerażają, dlatego podczas konferencji rozmawiano m.in. o: budowaniu poczucia własnej wartości ucznia, przeciwdziałaniu kryzysom psychicznym, roli uważności w budowaniu wspierającej relacji z uczniem. Z kolei warsztaty pomogły w pogłębieniu wiedzy na temat przyczyn aktualnego kryzysu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Strona internetowa wydarzenia

Zapraszamy do relacji z tego wydarzenia