Pierwsze otwarte spotkanie Instytutu Rozwoju i Profilaktyki